ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτοντας εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία αναλαμβάνει:

 • τη μελέτη / κατασκευή,
 • την ποιοτική ανακαίνιση,
 • τη δομική αποκατάσταση, και
 • την ενεργειακή αναβάθμιση

πολυκατοικιών, κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων.

Εξειδίκευση στα Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης

Είτε αφορά την ανέγερση ενός νέου κτιρίου είτε την ανακαίνιση / δομική αποκατάσταση / ενεργειακή αποκατάσταση ενός υφιστάμενου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Η βέλτιστη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις που μπορεί να αφορούν τη μορφή του κτιρίου, τη χωροθέτηση και οργάνωση των χώρων, τις μεθόδους κατασκευής και τη θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων, το κτιριακό κέλυφος και τη μόνωση, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση με ΑΠΕ, τον προσανατολισμό και τα συστήματα σκίασης, κ.α.

Εφαρμόζοντας τις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής εξασφαλίζουμε τόσο τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση όσο και την επίτευξη άνετων και ποιοτικών εσωτερικών συνθηκών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή πάσης μορφής κτιρίων.

Στόχος μας είναι η ανέγερση πρωτοποριακών κτιρίων με υψηλή ποιότητα κατασκευής, αναβαθμισμένο ενεργειακό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική μοναδικότητα.

Ειδικά στις μεταλλικές κατασκευές, η εμπειρία της εταιρίας είναι τεράστια, έχοντας χτίσει κατοικίες, σχολικά συγκροτήματα, βιομηχανίες και εμπορικά κέντρα, ανοίγοντας τον δρόμο της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Δείτε Οικοδομικά Έργα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το τμήμα ανακαινίσεων της εταιρίας είναι στελεχωμένο με διπλωματούχους μηχανικούς, έμπειρα συνεργεία και άριστα καταρτισμένους τεχνίτες, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε κάθε έργο και να τηρείται επακριβώς το εκάστοτε χρονοδιάγραμμα.
Το κάθε έργο μελετάται ξεχωριστά λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, επιδιώκοντας την βέλτιστη εκμετάλλευση του κάθε χώρου και την ανάδειξή του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επιλεγμένα από επώνυμους οίκους, χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους και εφαρμόζονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα κατασκευαστικά πρότυπα.

Δείτε Οικοδομικά Έργα

ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι σύνηθες τόσο σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες, όσο και σε εμπορικά κτίρια να παρουσιάζονται δομικές αστοχίες, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε ένα συνδυασμό κατασκευαστικών λαθών κατά το χτίσιμο (ελλιπής μελέτη, χαμηλής ποιότητας υλικά, κακοτεχνίες, κλπ) καθώς και φθορών (υγρασία, παλαιότητα, κακή χρήση, κλπ).

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ μελετώντας προσεκτικά τις αστοχίες και προσδιορίζοντας το κάθε πρόβλημα, αποκαθιστά τα κατασκευαστικά λάθη, τις φθορές και τις βλάβες:

 • Υπεύθυνα
 • Βάση Εξειδικευμένων Μελετών
 • Χρησιμοποιώντας Άριστης Ποιότητας Υλικά
 • Σύμφωνα με Χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί από κοινού
 • Ελαχιστοποιώντας την όχληση-αναστάτωση από τις εργασίες αποκατάστασης
Δείτε Οικοδομικά Έργα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ πραγματοποιεί με υπευθυνότητα τόσο τις απαραίτητες πλέον ενεργειακές επιθεωρήσεις βάση των οποίων σχηματίζεται σαφής εικόνα για την ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο, όσο και μια σειρά εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κατόπιν εξειδικευμένων μελετών και συμφωνίας.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν:

 • Αυτοψία μηχανικού με πιστοποιημένο εξοπλισμό για την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων
 • Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων
 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑ)
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ)
 • Προσδιορισμό μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και για περιβαλλοντικό όφελος

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης δύναται να περιλαμβάνουν: Στεγανοποίηση – Θερμομόνωση, αντικατάσταση Κουφωμάτων, αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Ζεστού Νερού Χρήσης, Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Ψύξη, Αντλίες Θερμότητας, Γεωθερμικά Συστήματα, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Παθητικό Δροσισμό, Φυσικό Αέριο, Αιολικά Συστήματα, κ.α.

Δείτε Ενεργειακά Έργα