Κατασκευή Μονάδας Τυποποιητηρίου Ελαίων ΕΑΣ Μεσολογγίου

Year I 2007-2008


Customer I ΕΑΣ Μεσολογγίου


Το έργο αφορούσε την κατασκευή εργοστασίου τυποποίησης- συσκευασίας βρώσιμων ελαιών στη θέση παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου.

Κατασκευάστηκαν 2 κτίρια εντός αγροτεμαχίου έκτασης 19.950 Μ2.Το πρώτο κτίριο αποτελείται από βιοτεχνικό υπόστεγο εμβαδού 1.801,09 τ.μ., καθώς και χώρο μικροσυσκευασίας - γραφείων εμβαδού 487,73τμ .

Το δεύτερο κτίριο που έχει εμβαδό 2.288,79τμ, στεγάζει την συσκευασία ελιάς, την εκπυρήνωση και το υπόστεγο με τις δεξαμενές ελιάς.