Βιομηχανική Μονάδα Υγραερίου για την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ

Year I 2018-2019


Customer I ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ


Το έργο αφορούσε την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης & διακίνησης υγραερίου για την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ.

Το έργο συντίθεται από :Α) Εκτέλεση των απαιτουμένων χωματουργικών εργασιώνΒ) Κατασκευή κτιρίου γραφείων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμαΓ) Κατασκευή πλατφόρμας εμφιαλωτηρίου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μεταλλική στέγηΔ)Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση τριών μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου

Ε)Κατασκευή αντλιοστασίουΣΤ) Κατασκευή υπόστεγου σημείου μετάγγισηςΖ) Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσηςΗ) Κατασκευή περίφραξης.Θ) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου και εσωτερικών οδών κίνησης οχημάτων