Μονάδα Παραγωγής Λιπασμάτων στην Ανδραβίδα

Year I 2006-2007


Customer I ΓΕΚΑΠ ΕΠΕ


Το έργο αφορούσε την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Λιπασμάτων στην Ανδραβίδα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι χωρητικότητας 30.000 μ.τ. ειδικών προδιαγραφών, για την επεξεργασία των πρώτων υλών λιπασμάτων και έτοιμου προϊόντος.

Το συνολικό εμβαδό της κατασκευής ήταν 4.700τμ. Η δυνατότητα συσκευασίας της βιομηχανικής μονάδας ανέρχεται στα 1.000 μ.τ/ ημέρα.