ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά σε μια κοινωνία που θα κυριαρχεί η άνεση και η ποιότητα ζωής για όλους

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ έχει διακριθεί για τη βέλτιστη εκπόνηση των κατασκευαστικών έργων που αναλαμβάνει

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007. Αποτελεί μια τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στους κλάδους των Έργων Υποδομής, των Κατασκευών, και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Από την έναρξη των εργασιών της μέχρι και σήμερα, η εταιρία μας εξελίσσεται δυναμικά μεταβάλλοντας την οργανωτική δομή της, αυξάνοντας το επίπεδο της τεχνογνωσίας και της κατασκευαστικής της εμπειρίας, και διευρύνοντας το πεδίο της ανάπτυξής της.

Όλα τα διοικητικά στελέχη, οι μηχανικοί καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας που μελετούν και εκπονούν κατασκευαστικά έργα, διαθέτουν άριστη επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετικές σπουδές. Επιπλέον, η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει επίσης τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρία κατέχει πτυχίο 2ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, έχει καταφέρει να εκπονήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό έργων τόσο ιδιωτών όσο και του δημοσίου. Πολλά από αυτά τα έργα χαρακτηρίζονται για την πολυπλοκότητα τους.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Αυτοδέσμευση για το καλύτερο αποτέλεσμα

Νοοτροπία αειφόρου ανάπτυξης

Ειλικρίνεια και win-win συνεργασίες

Leadership

Ο πελάτης αποτελεί το επίκεντρο και την κινητήριο δύναμη σε κάθε εταιρική δραστηριότητα

Οτιδήποτε μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνεχή και επίμονη εργασία

Μένανδρος (342-292 π.Χ.)