Διάφορα Έργα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στην ΑΜΕΛ ΑΕ

Year I 2006-2007


Customer I ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ


Η εταιρία μας έχει εκπονήσει μεγάλο άριθμό Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την ΑΜΕΛ.

Τα έργα χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές απαιτήσεις .... κλπ ...κλπ

Ενδεικτικά, έχουμε εκπονήσει έργα για την ΑΜΕΛ ΑΕ, ....., ....