ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & Η/Μ

ΔΙΚΤΥΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ, ΛΙΜΕΝΕΣ, Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει τεράστια εμπειρία τόσο σε κατασκευαστικά έργα υποδομής όσο και σε Βιομηχανικά – Ηλεκτρομηχανικά Έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κατέχοντας πτυχίο 2ης τάξης, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα Κατασκευαστικών, Βιομηχανικών και Η/Μ έργων σε συνεργασία με Ιδιώτες καθώς και για λογαριασμό του Δημοσίου.

Η στελέχωση της εταιρίας βασίστηκε στη συμμετοχή συνεργατών με άρτια κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα (Αττικό Μετρό, Αεροδρόμιο Σπάτων, Αττική Οδός, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι,  ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου, οικιστικά  συγκροτήματα), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία σύγχρονη, ευέλικτη και δυναμικά αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πιο συγκεκριμένα η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ αναλαμβάνει και έχει ήδη εκτελέσει ποικίλα:

  • Υδραυλικά Έργα
  • Αποχετευτικά Έργα
  • Αρδευτικά Έργα
  • Έργα οδοποιίας
  • Έργα Δικτύων – Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου & Καυσίμων
  • Έργα Δικτύων Οπτικών Ινών
  • Έργα Ανέγερσης Κτιρίων
  • Έργα Πρασίνου
  • Έργα Αθλητικών Εγκαταστάσεων
  • Έργα Σύμμεικτων Κατασκευών
Δείτε Έργα Υποδομής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & Η/Μ ΕΡΓΑ

Η πολυετής εμπειρία και η συνεχής εξέλιξη στον κλάδο της βιομηχανικής κατασκευής, εγγυώνται την τέλεια εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Είτε πρόκειται για νέα κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα στην κατασκευή όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα.

Στο portfolio της εταιρίας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έργα, όπως: κατασκευή Γερανογεφυρών, κατασκευή Δεξαμενών / Αντλιοστασίων / Σωληνώσεων, κατασκευή Σταθμών Ανεφοδιασμού Καυσίμων / Νησίδων φόρτωσης καυσίμων, ανέγερση Βιομηχανικών Συγκροτημάτων, Η/Μ εγκαταστάσεις για το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ.α.

Δείτε Βιομηχανικά & Η/Μ Έργα