Αντικατάσταση Δικτύων Υποδομής Τροφοδοσίας Πλοίων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Year I 2016


Customer I Πολεμικό Ναυτικό


Το έργο αφορούσε την αντικατάσταση Δικτύων Υποδομής Τροφοδοσίας Πλοίων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η κατασκευή περιελάμβανε την εγκατάσταση δικτύων ποσίμου ύδατος, πυρκαγιάς και πετρελαίου στην προβλήτα Π-22 του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ).