Λογότυπο ESPA

Τα έργα μας

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ έχει διακριθεί για τη βέλτιστη εκπόνηση των κατασκευαστικών έργων που αναλαμβάνει.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην προώθηση της αειφορίας, εφαρμόζουμε Σύστημα Ποιότητας προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των μεθόδων εκπόνησης των έργων που αναλαμβάνουμε και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποτελεσματικότητα

Αυτοδέσμευση για το καλύτερο αποτέλεσμα

Aειφορία

Νοοτροπία αειφόρου ανάπτυξης

Win-Win Mentality

Ειλικρίνια και win-win συνεργασίες