Ανθρώπινο Δυναμικό και Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ απασχολεί επιλεγμένο Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σημαντική εμπειρία.

Όλα τα διοικητικά στελέχη, οι μηχανικοί καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας που μελετούν και εκπονούν κατασκευαστικά έργα, διαθέτουν άριστη επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετικές σπουδές.

Η συνοχή της ομάδας των ανθρώπων που εργάζονται για την ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ επιτυγχάνεται μέσα από συστηματική εκπαίδευση και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οδηγώντας την εταιρία τόσο στην ακριβή επίτευξη των στόχων της όσο και στην συνεχή εξέλιξή της.

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει επίσης τον πλέον σύγχρονο και πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό, έχοντας τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας γρήγορα, οικονομικά και αποτελεσματικά κάθε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους και βαθμού δυσκολίας.

ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
μια Σύγχρονη και Δυναμικά Αναπτυσσόμενη Τεχνική Εταιρία