Ενεργειακή Αναβάθμιση για Βέλτιστη Εξοικονόμηση


Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτοντας εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών, κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων.

Με τον όρο ενεργειακό κτίριο εννοούμε το κτίριο που έχει από χαμηλή έως και σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, χάρη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας.

Όλα τα νέα κτίρια πλέον κατατάσσονται στις λεγόμενες ενεργειακές κατηγορίες ανάλογα με την ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό (για την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκονται). Η ελάχιστη αποδεκτή κατηγορία είναι η «Β».

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ πραγματοποιεί με υπευθυνότητα τόσο τις απαραίτητες πλέον ενεργειακές επιθεωρήσεις βάση των οποίων σχηματίζεται σαφής εικόνα για την ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο, όσο και μια σειρά εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κατόπιν εξειδικευμένων μελετών και συμφωνίας, ώστε η ενεργειακή κατανάλωση να μειωθεί στο ποσοστό το οποίο επιθυμεί ο ιδιοκτήτης (μείωση έως και 98%).

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν:

 • Αυτοψία μηχανικού με πιστοποιημένο εξοπλισμό για την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου, των εγκαταστάσεων θέρμανσης - κλιματισμού και των Λεβήτων
 • Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων
 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑ)
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ)
 • Προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων καθώς και για περιβαλλοντικό όφελος

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης δύναται να περιλαμβάνουν:

 • Στεγανοποίηση - Θερμομόνωση
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Ψύξη
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Γεωθερμικά Συστήματα
 • Ηλιοθερμικά Συστήματα
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Παθητικό Δροσισμό
 • Φυσικό Αέριο
 • Αιολικά Συστήματα


Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ΕΔΩ