Δομική Αποκατάσταση Κτιρίων


Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ αναλαμβάνει τη δομική αποκατάσταση πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, ξενοδοχείων και εμπορικών κτιρίων.

Είναι σύνηθες τόσο σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες, όσο και σε εμπορικά κτίρια να παρουσιάζονται δομικές αστοχίες, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε ένα συνδυασμό κατασκευαστικών λαθών κατά το χτίσιμο (ελλιπής μελέτη, χαμηλής ποιότητας υλικά, κακοτεχνίες, κλπ) καθώς και φθορών (υγρασία, παλαιότητα, κακή χρήση, κλπ).

Εκτός λοιπόν από την ανακαίνιση, πολλά κτίρια χρειάζονται και δομική αποκατάσταση λόγω των ανωτέρω προβλημάτων, σε μερικά δε από αυτά επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας. Με την αποκατάσταση βεβαίως του ακινήτου, αυτόματα ανεβαίνει και η αξία του.

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ μελετώντας προσεκτικά τις αστοχίες και προσδιορίζοντας το κάθε πρόβλημα, αποκαθιστά τα κατασκευαστικά λάθη, τις φθορές και τις βλάβες:

  • Υπεύθυνα
  • Βάση Εξειδικευμένων Μελετών
  • Χρησιμοποιώντας Άριστης Ποιότητας Υλικά
  • Σύμφωνα με Χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί από κοινού
  • Ελαχιστοποιώντας την όχληση-αναστάτωση από τις εργασίες αποκατάστασης

Δείτε εδώ μερικά από τα Έργα μας